VSC 224 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalar III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 224
Bahar
1
4
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, Tedarik Zinciri Yönetimi Yükseköğrenim Diploma Programı’nın ikinci yılının bir bölümüdür. Bu onaylı özelliğe bağlı olarak bir değerlendirme aracı oluşturmak için Merkezler gereklidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • temel dersler boyunca geliştirilen teknik uzmanlığı destekleyen bilgi ve anlayışı sergileme anlatılacaktır
  • bir tedarik zinciri ortamında çalışmayla ilgili teknik bilgiyi sergileme anlatılacaktır
  • bir tedarik zinciri bağlamında tedarik için kullanılan mevcut uygulama bilgisi ve anlayışı gösterilecektir
  • bir tedarik zinciri ortamında faaliyet gösteren bir örgütün yalın ve atik uygulamaları ile ilgili teknik bilgiler sergilenecektir
Tanımı Tedarik zincirinde proje

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik Zinciri : Depolama ve Dağıtım – bu tedarik zinciri yönetiminin önemli bir alanıdır ve farklı örgütler için uygun ve etkin depolama ve dağıtım sistemleri uygulamak için kullanılan temel yöntem ve tekniklere odaklanacaktır. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Tedarik Zinciri : Depolama ve Dağıtım – bu tedarik zinciri yönetiminin önemli bir alanıdır ve farklı örgütler için uygun ve etkin depolama ve dağıtım sistemleri uygulamak için kullanılan temel yöntem ve tekniklere odaklanacaktır. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Tedarik Zinciri : Depolama ve Dağıtım – bu tedarik zinciri yönetiminin önemli bir alanıdır ve farklı örgütler için uygun ve etkin depolama ve dağıtım sistemleri uygulamak için kullanılan temel yöntem ve tekniklere odaklanacaktır. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Tedarik zinciri: İş Mükemmeliyeti –örgüte muhtemel en iyi iş sonuçları sağlamak için örgüt stratejisine bağlı olarak muhtemel en iyi kombinasyonu bularak bir örgütün kaynaklarını nasıl etkin bir şekilde kullandığını inceler. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Tedarik zinciri: İş Mükemmeliyeti –örgüte muhtemel en iyi iş sonuçları sağlamak için örgüt stratejisine bağlı olarak muhtemel en iyi kombinasyonu bularak bir örgütün kaynaklarını nasıl etkin bir şekilde kullandığını inceler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Tedarik zinciri: İş Mükemmeliyeti –örgüte muhtemel en iyi iş sonuçları sağlamak için örgüt stratejisine bağlı olarak muhtemel en iyi kombinasyonu bularak bir örgütün kaynaklarını nasıl etkin bir şekilde kullandığını inceler. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Tedarik Zinciri Yönetimi: İleri Hukuk – müşterileri ve akitleri ile ilgili hem yurtiçinde hem yurtdışında bir örgütün faaliyetlerinin yasal gereksinimleri karşıladığını nasıl sağladığını inceleyecektir. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Tedarik Zinciri Yönetimi: İleri Hukuk – müşterileri ve akitleri ile ilgili hem yurtiçinde hem yurtdışında bir örgütün faaliyetlerinin yasal gereksinimleri karşıladığını nasıl sağladığını inceleyecektir. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Tedarik Zinciri Yönetimi: İleri Hukuk – müşterileri ve akitleri ile ilgili hem yurtiçinde hem yurtdışında bir örgütün faaliyetlerinin yasal gereksinimleri karşıladığını nasıl sağladığını inceleyecektir İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Tedarik Zinciri Yönetimi: Yalın ve Atik yaklaşımlar – rekabetçi bir şekilde kalabilmek için bir örgüt faaliyet gösterirken uyguladığı yöntemlerin en etkin bir biçimde çalışmasını sağlamalıdır. Bu bölüm bunu muhtemel hale getirecek kavram ve yöntemleri inceleyecektir. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Tedarik Zinciri Yönetimi: Yalın ve Atik yaklaşımlar – rekabetçi bir şekilde kalabilmek için bir örgüt faaliyet gösterirken uyguladığı yöntemlerin en etkin bir biçimde çalışmasını sağlamalıdır. Bu bölüm bunu muhtemel hale getirecek kavram ve yöntemleri inceleyecektir. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Satın Alma Faaliyeti Uygulaması – tedarik zinciri yönetiminin temel alanlarından biri ürün ve hizmetlerin tedarikidir ve bu bölüm bu işlevin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kullanılabilecek prosedürler, süreçler, araçlar ve yöntemleri inceleyecektir. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Satın Alma Faaliyeti Uygulaması – tedarik zinciri yönetiminin temel alanlarından biri ürün ve hizmetlerin tedarikidir ve bu bölüm bu işlevin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kullanılabilecek prosedürler, süreçler, araçlar ve yöntemleri inceleyecektir İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Satın Alma Faaliyeti Uygulaması – tedarik zinciri yönetiminin temel alanlarından biri ürün ve hizmetlerin tedarikidir ve bu bölüm bu işlevin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kullanılabilecek prosedürler, süreçler, araçlar ve yöntemleri inceleyecektir İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
5
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
87

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest