VSC 222 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Mükemmeliyetçiliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 222
Bahar
4
0
4
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, adayların, iş mükemmeliyetçiliğini tedarik zincirini yönetme bağlamında kavramlarını sağlamak için hazırlanmıştır. Bu dersin sonunda, adaylar, iş sonuçları üretmek için politika ve stratejiye bağlı olarak insan ve kaynak yönetimi liderliğinin süreçlerle nasıl biraraya geldiğini kavramış olmalıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş mükemmeliyetçiliğinin kökenlerini inceleme ve bunu etkileyen önemli unsurları tanımlama anlatılacaktır
  • İş zorlukları ile başa çıkmak için strateji geliştirme işlenecektir
  • Bir iş mükemmeliyeti planı oluşturma ve farklı tekniklerin yardımıyla bu planın kullanımı gösterilecektir
Tanımı Tedarik zincirinin önemli bir rol oynadığı herhangi bir örgütte yönetim pozisyonunda görev almak isteyen adaylar için uygundur. Ayrıca, stok, mağaza, üretim, dağıtım, planlama, talep yönetimi ve satın almanın dahil olduğu hizmet, perakende, kamu ve imalat kurumlarında farklı işlevler üstlenen kişiler için de uygun olacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş mükemmeliyetçiliğinin temel felsefesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 1950’lerin Japonyası İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 İş mükemmeliyeti modelleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 İş dünyasındaki değişim İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Müşteri profilleri ve beklentileri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 İşveren ve işçi beklentileri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Hukuki konular İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Çevresel konular İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Küresel konular İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 İş mükemmeliyetinin temel felsefesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 İş yapıları ve temel faaliyetler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Bir tedarik zinciri içerisinde çalışma İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Müşteri davranışını anlama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Ürün geliştirme İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
3
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
2
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
Proje
3
4
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest