VSC 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yalın ve Atik Tedarik Zincir Stratejileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 220
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, tedarik zincir yönetiminde yalın ve atik yaklaşımlar hakkında detaylı bilgi vermek için hazırlanmıştır. Dersin bitiminde, adaylar tedarik zinciri yönetimindeki yalın ve atik yaklaşımlarla ilgili yöntem, teknik ve unsurlar hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olacak ve bunlar gelişmi döngü zamanları, düşük stok maliyetleri ve artan müşteri memnuniyeti ile sonuçlanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tedarik zincir yönetimine yalın ve atik yaklaşımın hedefleri belirtilecektir
  • Yalın ve atik tedarik zinciri yönetiminin gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntemler, teknikler ve yönetim araçlarını eleştirel olarak değerlendirme anlatılacaktır
  • Tedarik zincir yönetimine yalın ve atik yaklaşımla çalışmanın sonuçları belirtilecektir
Tanımı Bu ders özellikle, tedarik zincirinin önemli bir rol oynadığı herhangi bir kurumda yönetici pozisyonuna sahip olmak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Ayrıca, stok, mağaza, üretim, dağıtım planlaması, talep yönetimi ve satın alma gibi süreçlerin bulunduğu hizmet, perakende, kamu ve imalat kuruluşlarında çeşitli görevlere sahip kişiler için de uygundur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modern yalın ve atik yöntemler kavramı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Sıfır stok imalat kavramı ve kanban faaliyeti İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Atık azaltmada odak alanları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Farklı endüstriler içerisinde yalın ve atik yaklaşımlar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Yalın ve Atik yaklaşımlar kullanmanın hem tedarikçiye hem de tüketiciye ekonomik katkıları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Sıfır stok ve Kanban kavramları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Kullanılan Araçlar, teknikler ve sorun çözme yöntemleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Farklı endüstrilerde yalın ve atik yaklaşımları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Esnek ve takım çalışması uygulamalar için kültürel gereklilikler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Yalın ve atik üretimin tedarik zincirine ekonomik yararları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Değişen iş yöntemleri sebebiyle üretim geliştirmelerinin ve müşteri memmuniyetinin etkileri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Yalın yaklaşımla gerçekleşen rekabetçi sınır İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Atik yaklaşım İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Üçüncü kişi dağıtım uzmanları kullanmayı etkileyen kurumsal unsurlar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
6
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
6
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
6
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest