VSC 213 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Fiziksel Dağıtım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 213
Güz
1
2
2
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, ihracat, uluslararası fiziki dağıtım ve navlun sevkiyatında potansiyel ya da deneyimli çalışanlar için tasarlanmıştır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İthalat ve ihracatta fiziki dağıtım yönetimi süreci açıklanacaktır
  • Teslimatta uluslararası fiziki dağıtım işlevinin sorumluluğunu ve mal teslimatının maliyetini değerlendirme anlatılacaktır
  • İhracat ve ithalat siparişinin dolaşımını etkileyen unsurlar işlenecektir
Tanımı Bu ders, uluslararası fiziki dağıtımın teori ve uygulamasını içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fiziki dağıtım yöneticisinin rolü İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Uluslararası ticaret için iç ve dış kurumla bağlantılar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Uluslararası ticaret departmanlarındaki örgütsel yapılar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Konsinye teslimat terimleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Uluslararası ulaşım yolları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Birleştirme ve gruplandırma tanzimi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 En az toplam maliyet kavramı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Uluslararası dağıtım prosedürlerinin ve dokümantasyonun entegre edilmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Tekrar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Gönderilerin paketlenmesi ve işaretlenmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Gönderilerin dolaşımını etkileyen faktörler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Uluslararası Gümrüğün rolü İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Kargo sigortasının doğası ve amacı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Farklı dağıtım türleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3.
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
1
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
75

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest