VSC 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Depolama ve Dağıtım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 211
Güz
3
2
4
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adayların tedarik zincirinde depolama ve dağıtım kavramlarını ayrıntılı bir şekilde anlaması için hazırlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Depolanan ürünlerden tüketici faturasına kadar dağıtım sisteminin hedeflerini belirleme anlatılacaktır
  • Ürünlerin depolanmasında kullanılan yöntem, teknik ve donanımlar eleştirel olarak değerlendirilecektir
  • “Katma değer” sürecinin içinde bulunan ve ürünlerin depolama ve dağıtımının gerçekleştiği kavramların anlaşılması sağlanacaktır
Tanımı Bu ders özellikle, tedarik zincirinin önemli bir rol oynadığı herhangi bir kurumda yönetici pozisyonuna sahip olmak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Ayrıca, stok, mağaza, üretim, dağıtım planlaması, talep yönetimi ve satın alma gibi süreçlerin bulunduğu hizmet, perakende, kamu ve imalat kuruluşlarında çeşitli görevlere sahip kişiler için de uygundur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modern dağıtım yöntemleri kavramı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyaller
2 Merkezi / kurum içi dağıtım merkezleri kavramı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Ulaşım, sürüler ve ürün araçları ile ilgili şu anki mevzuat İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Farklı endüstrilerdeki depolama ve dağıtım faaliyetleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Dağıtımda sağlık, güvenlik ve çevresel mevzuat İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Depolama işlevlerindeki sınırlılıklar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Makine türleri ve depolama donanım türleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Farklı örgütler için depolama gereklilikleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Mağaza alanında değer katma yöntemleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Ürünlerin depolanmasına ilişkin mevzuat İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Dağıtım ve geri dağıtım arasındaki ilişkiler ve örnekleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Stok tutma teknikleri ve bunların satın alma stratejileri ile ilişkisi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Depolama ve Dağıtımda ekonomi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Depolamanın katma değeri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
83

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest