VSC 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zinciri Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 209
Güz
3
0
3
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adayların, tedarik zincirini yönetme ve kontrol etmek için kullanılan çağdaş taktik ve operasyonel yöntemler hakkında detaylı bilgiye sahip olması için hazırlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tedarik operasyonları ve taktiklerine bağlı olarak çeşitli çağdaş beceri ve teknik bilgiler gösterilecektir
  • Bağımlı ve bağımsız talep kalemleri için stok kontrolü ile ilgili riskleri ve eknomiyi eleştirel olarak değerlendirme anlatılacaktır
  • Dünya piyasalarında emtia alımını eleştirel olarak değerlendirme anlatılacaktır
Tanımı Tedarik sürecinde yönetici pozisyonunda görev almak isteyen ve hem kendi örgütlerinde hem de tedarik zincirinin tamamında var olan taktik ve operasyonel faaliyetlerin zorluklarını anlamak isteyen adaylar için uygundur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedarikçi değerlendirmesi ve gelişimi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Tedarikçi notu İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Erken tedarikçi ve alıcının dahil olması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Tedarikçi yönetim takımlarına giriş İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Değer analizi ve değer mühendisliği İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Karar verme ya da satın alma İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Dışardan temin İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Stok yönetimi ekonomisi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Sabit sipariş miktarları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Materyal Gereklilikleri Planlaması ve İmalat Kaynak Planlaması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Dağıtım Gereklilik Planlama Sistemleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Kanban ve sıfır stok sistemleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Sarf malzemeleri, bakım, onarım ve operasyonel tedarikler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Tahmin İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
2
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
77

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest