VSC 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zincirinde Kapasite ve Üretim Planlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 207
Güz
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu uzmanlaşma dersi adayların, MRP sistemindeki imalata sipariş çıktılarına bağlı olarak belirli iş merkezleri için gerekli olan kapasiteyi belirleyebileceklerini ve teslimat anlamında müşteri gerekliliklerini karşılayacak şekilde bu siparişleri ayarlayabileceklerini kavramaları için hazırlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İmalat siparişlerine bağlı olarak farklı iş merkezlerinin kapasitesini belirleme ve yönetme anlatılacaktır
  • Müşteri gerekliliklerini karşılamak için bireysel iş siparişleriniz ayarlama, öncelik verme ve yönetme işlenecektir
  • Süreç tasarımının, üretim operasyonlarının performans hedeflerini karşılamasının sağlanması anlatılacaktır
Tanımı İmalat ortamında yönetici pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için tasarlanmıştır. Ayrıca, İmalat, stok, mağaza, üretim, dağıtım planlama, talep yönetimi ve satın alma gibi farklı işlevlerde görev alanlar için de uygundur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 MATERYAL GEREKLİLİK PLANLAMA SİSTEMLERİNDEN İŞ SİPARİŞ VERİSİ İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 İŞ MERKEZI VERISI İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 İş yükü İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 YÜK VE KAPASITE KARŞILAŞTIRMASI İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 KAPASITE PROFILLERI İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 YÜK GEREKLILIKLERINI SAĞLAMAK IÇIN KAPASITENIN AYARLANMASI İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 ÖNCELIK YÖNETIMI YAKLAŞIMLARI İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 KURALLARA ÖNCELIK VERME VE SIRALAMA İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 YÜK DÜZEYLEME İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 İLERI VE GERI ZAMANLAMA İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 SONLU VE SONSUZ ZAMANLAMA İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 İT/ÇEK SISTEMLERI İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 MAĞAZA KAT YERLEŞIMI İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Veri Toplama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
91

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest