VSC 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Maliyet Muhasebesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 206
Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adaylara, maliyet muhasebesinde kullanılabilecek maliyetlendirme teknikleri hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Dersin amacı, adayların stok değerlemeleri ve kar ölçümü gibi amaçlar için maliyet muhasebesi bilgilerini sınıflandıracak ve kayıt altına alacak etkin bir muhasebe sistemi geliştirmelerini ve sürdürmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğrudan, dolaylı, toplam, değişken ve sabit gider gibi maliyet türlerini belirleyebilecek ve hesaplayabilecek
  • Sipariş maliyeti ve proses maliyeti yöntemlerini kullanarak ürün veya hizmet maliyetlerini belirleyebilecek
  • Destek fonksiyonlarına ait giderlerin dağıtımını gerçekleştirebilecek
  • Yarımamül ve bileşik ürünlere ait maliyet dağıtımı için gerekli yöntemleri uygulayabilecek
  • İşlemleri bir maliyet muhasebesi sistemine kaydedebilecek ve üretim maliyet raporlarını hazırlayabilecek
  • Maliyet-hacim-kâr analizi yapabilecektir
Tanımı Bu ders özellikle yönetim ya da maliyet muhasebesi alanında kariyer hedefleyen adaylar için hazırlanmıştır. Ayrıca, yetkinliklerini resmileştirmek ya da muhasebe kariyerlerinde ilerlemek isteyen uygun iş tecrübesine sahip olan kişiler için yararlı olacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maliyet ile ilgili tanımlar, kavramlar ve sınıflamaların gözden geçirilmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Genel üretim giderlerinin sınıflandırılması ve dağıtılması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Genel üretim giderlerinin sınıflandırılması ve dağıtılması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Hizmet maliyetleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Ara Sınav Ara Sınav
6 Safha maliyeti yöntemi - Normal Kayıp, Anormal Kayıp ve Hurda Satışı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Safha maliyeti yöntemi - Yarı mamullerin maliyeti İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Safha maliyeti yöntemi - Bileşik Mamüller İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Maliyetlerin muhasebeleştirilmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Maliyetlerin muhasebeleştirilmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Ara Sınav Ara Sınav
12 Sipariş maliyet yöntemi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Sipariş maliyet yöntemi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Maliyet-hacim-kar analizleri Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14. Ed., Horngren, Datar, Rajan (2012). sf:84-94.
15 Maliyet-hacim-kar analizleri Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14. Ed., Horngren, Datar, Rajan (2012). sf:84-94.
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı

İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14. Ed., Horngren, Datar, Rajan (2012).

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
91

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest