VSC 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Maliyet Muhasebesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 205
Güz
3
0
3
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adayların, maliyet muhasebesinde kullanılabilecek maliyetlendirme tekniklerini kavraması için hazırlanmıştır. Dersin amacı adayların stok değerleme ve kar ölçme amaçları için maliyet muhasebe bilgisini sınıflandırma ve kaydetme için işler bir muhasebe sistemi tutmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Maliyetleri sınıflandırma ve kodlama anlatılacaktır
  • Materyal karındaki etkiyi değerlendirme ve açıklama işlenecektir
  • İşgücü maliyetlerini açıklama anlatılacaktır
  • Geleneksel bir maliyetlendirme de genel gider maliyetlerini açıklama işlenecektir
  • Farklı muhasebe yöntemlerinden ürün maliyetlerini belirleme anlatılacaktır
  • Maliyet muhasebe sisteminde işlemleri kaydetme anlatılacaktır
Tanımı Bu ders özellikle yönetim veya maliyet muhasebesi alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Ayrıca, uygun iş tecrübesine sahip muhasebe kariyerinde yetkinliklerini ya da gelişimlerini resmileştirmek isteyen kişiler için de uygundur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ?Sıralı numaralandırma ve dizi kodlama ilkeleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Maliyetleri doğasına göre sınıflandırma ve geliştirilebilen uygun kapsamlı bir kodlama sistemi oluşturma. Oluşturulan sistem doğrudan ve dolaylı maliyetleri belirlemelidir İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Verilen bir örgüte uygun bir maliyet kodlama sistemi oluşturma İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Oluşturulan maliyet kodlama dizisini kullanarak fatura ve maliyet tabloları örneklerinde bir maliyet analizi hazırlama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Materyal stoklarını sipariş, edinim be kayıt sürecinde gerekli belgeleri tamamlama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 LIFO, FIFO ve ağırlıklı ortalama yöntemlerini kullanarak fiyat faturalarını ve makbuzlarını kaydetme İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Materyalin kapanış stoğuna değer biçme; yukarıda verilen 3 yöntemin kar etkisini hesaplama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Minimum ve azami stok seviyeleri; yeniden sipariş seviyeleri ve diğer ekonomik miktarlar gibi kabul edilen stok kontrol göstergelerini hesaplama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Doğru stok kontrolünün amacı ve önemi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Gerekli dokümentasyon da dahil olmak izere iç gücü maliyetlerini kaydetmek için kullanılan proserdürleri sıralama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 İşyerindeki farklı durumlarda maaşları hesaplama, örneğin: parça başı ücret haddi, tatil haddi ve değişen parçabaşı planları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Boş zamanı belirleme ve bunu maliyet muhasebesi sistemine kaydetme İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Teşvik planları: örneğin; prim planları, komisyon ve grup prim planları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Farklı teşvik programlarının uygulanmasının kara etkisini hesaplama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
61

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest