VSC 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Satın Alma İşlemleri ve Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 204
Bahar
1
2
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, satın alma ve tedarik işlevinde konulara daha stratejik bir açıdan bakarak, adayların bilgisini derinleştirme ve genişletme yoluyla satın alma ve tedarik işlevleri hakkındaki bilgiyi genişletmek için tasarlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı örgütler içindeki materyal yönetiminde yer alan prosedürler, süreçler ve insanların stratejik gelişimi için kullanılan uygun teknikler değerlendirilecektir
  • Müşterinin gereksinimlerini karşılamak için uygun politika ve prosedürler belirltilecektir
  • Dış tedarik kaynaklarından materyal edinimi için farklı satın alma teknikleri incelenecektir
  • Özel satın alım ve hizmetlerin etkin edinimi ve denetimi için gerekli olan prosedürler belirtilecektir
  • Farklı örgütler içerisindeki materyal akışının kontrolü ile ilgili unsur ve prosedürler değerlendirilecektir
Tanımı Bu ders, satın alma operasyonlarının uygulamasını incelemek için tasarlanmıştır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Satın alma işlevinin stratejik rolü İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Satın alma personelinin iyi koşullara sahip olmasının gözlenmesini inceleme İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Yürürlükteki Sağlık ve Güvenlik mevzuatı, örgütsel prosedürler ve iyi yönetim uygulaması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya bağlı olarak satın alma faaliyetinin entegre edilmesinin değerlendirilmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Satın alma işlevinde görev alan personelin gelişiminin gözlenmesinin değerlendirilmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Çeşitli mal ve hizmetlerin özelliklerini belirlemede kullanılan prosedürler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Materyal ve hizmetlerde kalite standardının oluşturulmasında kullanılan stratejileri belirleme İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Mal ve hizmetlerde kalite yönetiminin oluşturulmasında kullanılan stratejiler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Finansal bilginin materyal ve iş gücünün gerçek maliyetine bağlı olarak incelenmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Dış tedarik kaynağı ile görüşmeye hazırlık İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Materyallerin edinimi için yapılan görüşmelerde kullanılan stratejilerin değerlendirilmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Materyaller için akit düzenlemeler ve sipariş anlaşmalarının değerlendirilmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Tedarikçileri belirleme stratejilerinin değerlendirilmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Finansal bilginin materyal ve iş gücünün gerçek maliyetine bağlı olarak incelenmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest