VSC 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lojistik Planlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 202
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, adayın bir kurumun planlama sistemleri ve prosedürlerinin bir parçası olarak bir lojistik planı hazırlamasını sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lojistik işlevi için kurum yapısına dair tavsiye verme anlatılacaktır
  • Lojistik planlama sürecini desteklemek için tahmin tekniklerini kullanma öğretilecektir
  • Lojistik planı geliştirmek için tavsiye verme anlatılacaktır
  • Kendi hesap dağıtımına karşı üçünçü kişi dağıtım uzmanlarının kullanımının değerlendirilmesi yapılacaktır
Tanımı Bu ders, lojistik planlamasının temel teorisini içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lojistik için Kurumsal yapı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Lojistik Yöneticisi’nin rolü İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Sorun Yönetimi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Tahminin önemi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Tahmin için gereklilikler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Veri oluşturmak için tahmin tekniklerinin kullanımı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Stratejik planlama süreçleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Bir Lojistik Plan’daki unsurlar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Bir lojistik stratejisini uygulama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Üçüncü kişi dağıtım uzmanları tarafından verilen hizmetlerin türü İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Üçüncü kişi dağıtım uzmanları ile müşterileri arasındaki sözleşme anlaşmaları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Üçüncü kişi dağıtım uzmanlarının kullanımının maliyet etkisi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Üçüncü kişi dağıtım uzmanları kullanmayı etkileyen kurumsal unsurlar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Hizmet türlerinin eleştirel olarak karşılaştırılması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
101

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest