VSC 124 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalar I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 124
Bahar
1
4
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, Tedarik Zinciri Yönetimi Yükseköğrenim Diploma programının ilk yılının bir parçasıdır. Bu geçerli tanımlama uyarınca değerlendirme aracı geliştirmek için merkezler gerekmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel dersler boyunca geliştirilen teknik uzmanlığı destekleyen bilgi ve anlayışı sergileme anlatılacaktır
  • Bir tedarik zinciri ortamında çalışmaya bağlı teknik bilgiyi sergileme işlenecektir
  • Tedarik zinciri bağlamında iyi müşteri/tedarikçi ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek için kullanılan güncel uygulamaların bilgisini ve anlayışını sergileme anlatılacaktır
Tanımı Bu ders, temel dersler boyunca geliştirilen teknik uzmanlığı destekleyen bilgi ve anlayışı içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik Zinciri Operasyonları: Bağlam İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Tedarik Zinciri Yönetimi: Giriş İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Tedarik Zinciri Yönetimi: Giriş İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Toplam Kalite Yönetimi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Tedarik Zinciri İşletmesi Analizi: Tekniklere Giriş İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Ticari işlemlerin hukuki yanları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Tedarik Zinciri Hizmet Seviyeleri: Standartları belirleme İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Tedarik Zinciri Kurumları: Yapıları ve İşlevleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Sunum İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Sunum İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Sunum İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Sunum İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Sunum İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Sunum İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
97

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest