VSC 122 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zinciri Standartları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 122
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, tedarik zincirinde görev alan ya da almak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Aynı zamanda stok, mağaza, üretim, dağıtım, planlama, talep yönetimi, satın alma ve müşteri ilişkileri süreçlerini barındıran hizmet, perakende, kamu ve imalat kurumlarında çeşitli işlevlerde çalışanlar için de uygundur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çeşitli kurumların özelliklerini açıklama ve örgütsel tasarımı etkileyen unsurları tanımlanacaktır
  • Eticaretin rolünü vurgulayarak, tedarik zinciri içerisinde kurumlarda kullanılan iletişim sistemleri ve bilgi teknolojileri açıklanacaktır
  • Kurumsal gelişim sürecini açıklama; değişim modellerini tanımlama ve değerlendirme; değişimi etkileyen unsurlar belirtilecektir
Tanımı Bu ders, Tedarik Zinciri Yönetimi’nde yükseköğrenim diploması için zorunludur ve Tedarik Zinciri Yönetimi Diploma Programının bir parçası olarak verilmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurumların gerekliliği ve varolma sebepleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Kamu ve Özel Sektör Kurumlarının ana yapısı ve özellikleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Kamu ve Özel Sektör Kurumlarının finansal yapısı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Klasik, modern ve postmodern kurumsal biçimler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 İç yapılanma ve işlev göstermenin yönleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 İç ve dış güçlerin kurumsal tasarıma etkisi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Kurumlar içinde ve arasında iletişim kanalları ve akış İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 İletişim araçları ve iletişimin önündeki engeller İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Bilgi ve iletişim sistemlerindeki teknolojik etkiler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Bilişim sistemleri ve Tedarik Zinciri’ndeki rolleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Tedarik Zinciri içerisinde eticaret ve elektronik ticaret İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Bilgi akışları, performans ve planlama raporları yönetimi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Değişimi etkileyen unsurlar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Kurumsal gelişme İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
113

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest