VSC 120 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zinciri Stratejisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 120
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, adayları stratejik tedarik ve stratejik yönetim konusunda detaylı bilgiyle donatmak için hazırlanmıştır. Ayrıca, tedarik zinciri yönetimindeki stratejik konular kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Bu ders özellikle, tedarikte yönetici pozisyonunda yer almak isteyen ve hem kurumsal tedarik zincirinin hem de genel olarak işletmenin başarılı bir stratejik yönetimine katkıda bulunacak stratejik bilgiler öğrenmek isteyen adaylar için hazırlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tedarik zincirinin stratejik gelişiminde satın alma departmanının rolü eleştirel olarak değerlendirilecektir
  • Bir kurumun stratejik yönelimini belirlemek için kullanılabilecek çeşitli teknikleri tanımlama ve değerlendirme anlatılacaktır
  • Tedarik zinciri inovasyonunun rolünü eleştirel olarak değerlendirileceği ve nasıl değer katabileceği ve rekabet avantajı sağlayabileceği gösterilecektir
Tanımı Bu ders özellikle, tedarikte yönetici pozisyonunda yer almak isteyen ve hem kurumsal tedarik zincirinin hem de genel olarak işletmenin başarılı bir stratejik yönetimine katkıda bulunacak stratejik bilgiler öğrenmek isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Ayrıca, tüm çağdaş endüstriyel sektörler için de uygundur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Strateji kavramı ile karşılaştırıldığında rutin uygulamalar ve kabul görmüş standartlar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Tedarik zincirinde stratejik yönetim kavramı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Bir kurumdaki strateji seviyeleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Farklı endüstrilerde strateji yönetimi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Stratejik satın alma teorisi ve tedarik zinciri modelleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 İç yapılanma ve işlev göstermenin yönleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 İç ve dış güçlerin kurumsal tasarıma etkisi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Modern kurumlarda stratejik analiz metotları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Kurumsal büyüme ve gelişim için çeşitli seçenekler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Stratejik uygulama ile ilgili temel konular İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Bir kurum için strateji seçimindeki zorluklar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 İç ve dış unsurlarla ilgili verileri kullanarak kaynak planlaması oluşturulması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 ♦ ♦ İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Tedarik zincirinde koordinasyonun etkileri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
80
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
80
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
4
Final / Sözlü Sınav
5
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest