VSC 118 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zinciri Yönetimi: Hukuki Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 118
Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adaylara, tedarik zinciri yönetimi genel bağlamında tedariğin özel ve teknik hukuki alanlarını tanıtmak için hazırlanmıştır. Ders; ihale, rekabet yasası, fikri mülk ve uluslararası ticaretin hukuki yanlarını inceleyecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İhale sürecini etkileyen yasayı eleştirel olarak değerlendirme ve uygulama anlatılacaktır
  • Rekabet Yasası eleştirel olarak değerlendirilecek ve açıklanacaktır
  • Fikri mülkiyetle ilgili yasa eleştirel olarak değerlendirilecek ve uygulaması gösterilecektir
  • Uluslararası ticareti etkileyen yasa değerlendirilecektir
Tanımı Bu ders, ihale, rekabet yasası, fikri mülkiyet ve uluslararası ticaretin hukuki yanlarını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İhale sözleşmeleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 AB tedarik direktifleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyaller
3 Fazlalık İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 1981 Taahhüt Transfer(İstihdamın Korunması) Düzenlemeleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Birleşik Krallık Rekabet Yasası İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 AB Rekabet Yasası İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Dünya Ticaret Örgütü İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Güven ve Ticari Sırların Korunmasının İhlali İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Ticari Markalar ve Taklitçilik İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Telif Hakkı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Patentler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Tasarım Hakları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Uluslararası şartların Koşulları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Uluslararası Ticaret Terimleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
3
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
3
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
95

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest