VSC 116 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lojistik Yönetim Faaliyetleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 116
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, adayların lojistiği tedarik zincirinin başarılı bir şekilde yönetilmesiyle nasıl içiçe gördüklerini göstermelerini sağlayacaktır. Adaylar aynı zamanda lojistiğin planlanmasında müşteri ihtiyaçlarının karşılanması için müşterilerin oynadığı rolü ve örgüte değer kazandırmada tedraik zinciri operasyonlarının önemini anlayacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lojistik uygulamalarıyla sağlanabilecek rekabet avantajları belirlenecektir
  • müşteri ihtiyaçlarının karşılanması için lojistik planlanlamasında müşterinin rolü tanımlanacaktır
  • Paydaşlara değer sağlamak için lojistik maliyetlerinin nasıl yönetilebileceği açıklanacaktır
Tanımı Özellikle, tedarik zincirinin önemli bir role sahip olduğu herhangi bir örgütte yönetici pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Aralarında envanter, stok, üretim, dağıtım planlaması, arz yönetimi ve satın almanın da yer aldığı servis, perakende, kamu ve imalat örgütleriyle ilgili çeşitli fonksiyonlarla ilgilenlere de tedarik zinciri lojistiğini anlamak için uygun olabilir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik zincirinin tanımı, yapısı ve amacı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Tedarik zincirindeki ilişkiler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Müşteri ihtiyaçları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Lojistiğin tanımı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Tedarik zincirinin performans hedefleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Tedarik zincirinin rekabet gücü İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Lojistik stratejisi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Müşteri servisi seviyeleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Pazarlamanın temel unsurları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Siparişi kazananlar ve nitelikleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Lojistiğin piyasaya katkısı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Müşteri ilşkileri yönetimi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Müşteriyi elde tutma İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Aktiflerin gelirleriKatma değerStandart maliyetMaliyete bağlı aktivite İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
119

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest