VSC 115 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurumsal Planlamaya Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 115
Güz
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adaylara, tam olarak bütünleşmiş, tüm kurumu içine alan, uyumlu bir planlama ve kontrol sistemi olarak Kurumsal Planlama kavramını anlatmaktadır. Adaylar, Kurumsal Sistemlerin, yerel, ulusal ve küresel temelli olarak işletme raporlamaları konusunda tam bir çözüm sunan bir kurumda geniş çeşitlilikteki uzmanlaşmış sistemleri bir araya getiren bir “şemsiye” yaklaşımı sunduğunu öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı Kurumsal sistemlerin koordinasyon yönlerini belirleyerek, Kurumsal Planlama bilgi sistemlerinin entegre sistemler yönü incelenecektir
  • Kurumsal Planlamanın, tedarik zincirinin yerel, ulusal ve uluslararası yönlerinde insanları, süreçleri ve teknolojileri bir araya getiren karmaşık bir işlev olduğu anlatılacaktır
  • İş sistemlerini ve tedarik zincirinde verinin akışını açıklayan bilgi akış şablonları hazırlanacaktır
  • Bir Kurumsal Planlama sistemine entegre olmaktan faydalanacak çeşitli iş süreçleri belirtilecektir
Tanımı Bu ders, herhangi bir imalat, hizmet ya da lojistik kurumunda tedarik zinciri ortamında yönetim pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Ayrıca, planlama, tedarik, dağıtım, pazarlama ve finans gibi çeşitli işlevlerde görev alanlar için uygundur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurum Bilgi Sistemi’nin tanımı, yapısı ve amacı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Bir kurumda bilginin yerel, ulusal ve küresel olarak akışı ve kullanımı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Bir kurum içerisinde bilgi kullanımı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Veri hatalarının kaynakları ve sebepleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Hatalı bilginin etkisi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Bir kurumun bilgi sisteminin yapısı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Bir kurumda bilginin yerel, ulusal ve küresel olarak akışı ve kullanımı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Müşteriler, kurum ve tedarikçiler arasındaki ilişki İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Bilgi akışını açıklamak için standart akış şablonlarının kullanımı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Bir Kurum Bilgi Sistemi’nin yapısı ve amacı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Bir kurumda bilginin yerel, ulusal ve küresel olarak akışı ve kullanımı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Müşteriler, kurum ve tedarikçiler arasındaki ilişki İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Bilgi sisteminin yarattığı faydalar ve eksiklikler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Entegre bilgi sistemi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
100
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
4
Final / Sözlü Sınav
5
    Toplam
68

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest