VSC 113 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ticaret ve Ödemeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 113
Güz
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, adayın ihracatçı ile denizaşırı alıcı arasındaki ticaret şartlarını analiz etmesini sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sözleşme hukukunun temel ilkeleri uluslararası ticaret bağlamında açıklanacaktır
  • Uluslararası ticaretteki ödeme yolları ve banka sistemi ile fon transferleri incelenecektir
  • İhracat ve döviz riskini yönetme prosedürlerini uygulama anlatılacaktır
Tanımı Bu ders, ihracatçı ile denizaşırı alıcı arasındaki ticaret şartlarını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası ticarette sözleşme yapma İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Sözleşme dokümantasyonu İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Sözleşme ihlali durumunda izlenecek yollar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Uluslararası ticaret çözümü metotları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Ticaret çözüm metotları seçimi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Ticaret çözümlerinde kullanılan dokümantasyon İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Kur riskinin değerlendirilmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Vadeli sözleşmelerin hesaplanması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Döviz kurlarını etkileyen unsurlar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Döviz risklerine karşı alternatif korunma yolları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 İhracatta borç riski yönetimi metotları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 İhracat Kredi Garanti Departmanı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 “Küçük İhracatçı” projeleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Avrupa’da ticaret İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
70
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
4
Final / Sözlü Sınav
5
    Toplam
78

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest