VSC 111 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lojistik Yönetim Faaliyetleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 111
Güz
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adayların, tedarik zincirinin başarılı yönetiminin lojistikle nasıl bütünleşik olduğunu anlamalarını sağlayacaktır. Adaylar, ayrıca, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için lojistiği örgütlerken müşterinin oynadığı rolü ve de örgüte değer sağlamak için tedarik zinciri operasyonları yönetiminin önemini gösterecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lojistik uygulaması ile elde edilebilecek rekabet avantajlarını belirleme anlatılacaktır
  • Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için lojistiğin nasıl örgütlendiğini belirlemede müşterinin rolü açıklanacaktır
  • Lojistik maliyetlerin hisse sahiplerine değer sağlamak için nasıl yönetilebileceği açıklanacaktır
Tanımı Bu ders, özellikle tedarik zincirinin önemli bir rol oynadığı herhangi bir örgüt türünde yönetici pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Aynı zamanda stok, mağaza, üretim, dağıtım planlaması, talep yönetimi ve satın alma süreçlerini barındıran hizmet, perakende, kamu ve imalat kurumlarında çeşitli işlevlerde çalışanlar için tedarik zinciri lojistiğini kavrama açısından uygundur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bir tedarik zincirinin tanımı, yapısı ve amacı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Tedarik zincirindeki ilişkiler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Müşteri ihtiyaçları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Lojistiğin tanımı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Tedarik zincirinin performans hedefleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Tedarik zincirinin rekabetçiliği İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Lojistik stratejisi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Müşteri hizmet seviyeleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Pazarlamanın temel unsurları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Sipariş kazandıranlar ve belirleyiciler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Lojistiğin pazarlamaya katkısı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Müşteri İlişkileri yönetimi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Müşteriyi elde tutma İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Kar Katma değer İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
4
Final / Sözlü Sınav
5
    Toplam
78

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest