VSC 109 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zinciri Çerçevesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 109
Güz
4
0
4
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, temel tedarik zinciri kavramını açıklar ve operasyonel işlevlerin entegrasyonu hakkında genel bir bakış açısı verir. Ayrıca, tüketici gerekliliklerini tatmin edici ürün ve hizmetlerin temin edilmesine dönüştürmek için gerekli olan bilgiyi sunar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üç farklı endüstri tipini açıklama: birincil, ikincil ve üçüncül; her birinin Tedarik Zinciri’nde oynadığı rolü belirtilecektir
  • Tedarik zincirinde bariz olan üç ana akışı tanımlama ve her akışın diğerlerini nasıl etkilediğini ve birbirleri ile nasıl etkileşime girdikleri açıklanacaktır
  • Tedarik zincirindeki “Kırbaç” etkisini ve bunun bir örgüt ve onun tedarikçilerinin stok seviyesini nasıl etkilediği açıklanacaktır
Tanımı Bu ders, özellikle tedarik zincirinin önemli bir rol oynadığı herhangi bir örgüt türünde yönetici pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Aynı zamanda stok, mağaza, üretim, dağıtım, planlama, talep yönetimi ve satın alma süreçlerini barındıran hizmet, perakende, kamu ve imalat kurumlarında çeşitli işlevlerde çalışanlar için de uygundur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bir tedarik zincirinin tanımı, yapısı ve amacı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Tedarik zinciri içerisindeki imalat dönüşüm süreci İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Tedarik zinciri içerisindeki birincil ve ikincil endüstrilerin rolü İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Tedarik zinciri içerisindeki üçüncül hizmetlerin destek rolü İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Tedarik zinciri içerisinde malzeme akışı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Tedarik zinciri içerisinde finansal akış İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Tedarik zinciri içerisinde bilgi akışı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Dönüşüm süreçleri ve bunların malzeme, finansal ve bilgi akışı üzerindeki etkisi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Müşteri ihtiyaçları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Ekonomik sipariş miktarı hesaplaması ve uygulaması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Yeniden sipariş noktası prosedürü ve uygulaması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Stoğa Üretim durumunu anlama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Stok tutmanın maliyeti İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Maliyeti işleme İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
83

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest