VSC 107 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ticari İşlemlerin Yasal Çerçevesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 107
Güz
3
0
3
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adaylara, ürün ve/veya hizmet tedarikçisi ile müşteri arasındaki ilişkiye etki eden ilgili hükümlerin hukuki ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmaları için hazırlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İskoçya’daki genel hukuk ilkelerinin ticari işlemlere etkisi açıklanacaktır
  • İlgili/Uygun hükümlerin tedarikçi, satıcı ve alıcı arasındaki ilişkiye etkisi açıklanacaktır
  • Asıl satıcı ve aracıya yüklenen görev ve sorumlulukları ayırt etme anlatılacaktır
  • Farklı ticari örgütlerde yer alan kişilere yüklenen yasal sorumlulukları açıklanacaktır
Tanımı Bu ders, Ticari İşlemlerin Yasal Çerçeveleri’nin teorisi ve uygulamasını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bir sözleşmenin oluşmasıyla ilgili yasa İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Sözleşmelerin geçerliliği ile ilgili yasa İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Sözleşmenin ihlali ya da feshi ile ilgili yasa İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Hukuki konularda verilen tavsiye İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Ürün ve hizmetlerin satışı ve tedariği ile ilgili yasa İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Ürünlerin satın alınması için kredi olanaklarının karşılıkları ile ilgili yasa İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Belirli bir durumdaki uygun hakların ve yasal yolların belirlenmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Aracı sözleşmesinin yapılması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Ticari aracıların ve ilgili otoritelerinin sınıflandırılması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Asıl şirkete karşı aracının görevleri ve mevcut hakları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 İhlal kavramı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Müşterek hukukta ve hükümle konulan ilgilenme görevi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Belli bir durumda yükümlülükle ilgili verilen tavsiye İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Dava Hukuku; Sağlık ve Güvenlik Mevzuatı; Mukimlerin Yükümlülük Mevzuatı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
4
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
60

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest