VSC 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zinciri Yapısı ve İşlevleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 105
Güz
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adaya, tedarik zincirine bağlı olarak muhasebe ve istatistiksel analiz tekniklerle donatıp bu uzmanlığı, örgütün performansını ve de tedarik zinciri içerisindeki faaliyetlerinin etkinliğini ölçmede kullanmasını sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sermaye alımı gereklilikleri için hem özel hem de kamu sektöründeki örgütlere açık olan değişik finansman kaynaklarını, gerekliliklerin nasıl belirlendiğini, maliyet analizinin nasıl yapıldığını ve yatırıma nasıl değer biçildiği açıklanacaktır
  • Satınalma öncesi anlaşma/sözleşme ya da sipariş sürecinin bir parçası olarak tedarikçi finans verisi analiz edilecektir
  • Satınalma öncesi anlaşma/sözleşme ya da sipariş sürecinin bir parçası olarak örgütsel maliyet verisi analiz edilecektir
  • İş analizi için istatistiksel metodları kullanılması anlatılacaktır
Tanımı Bu ders özellikle tedarik zincirinde satın alma rolünde çalışan ya da çalışmayı planlayan adaylar için hazırlanmıştır; aynı zamanda tedarik zinciri, imalat, stok, mağaza, üretim, talep yönetimi, satın alma ve müşteri ilişkileri ile ilgili çeşitli işlevleri yerine getirenler için de uygundur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mevcut finansman kaynakları ve her kaynakla ilgili avantajlar ve dezavantajlar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Sermaye alımı analizi – bir sermaye alımının gerekliliklerinin ve kullanılan karar alma sürecinin belirlenmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Toplam kullanım ömrü maliyetleri analizi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Genel yatırım değer biçme teknikleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Bilançolardaki mevcut bilginin analiz edilmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Bütçeleme sürecini anlama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Değerlendirme sürecinin bir bölümü olarak oran analizini kullanma İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Tedarikçi performansını denetleme İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Sabit ve değişken maliyetler gibi maliyet unsurlarını anlama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Doğrudan, dolaylı ve standart maliyetler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Süreç maliyetleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Maliyetler ve marjlar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Kar marjını belirlemek için maliyet tablosu hazırlama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Bir ürün için başa baş noktası hesaplama İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
20
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
1
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
87

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest