VSC 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplam Kalite Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 103
Güz
3
0
3
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders Toplam Kalite Yönetimini gerçekleştirmek için gerekli olan ilke ve tekniklerin uygulanmasını sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplam Kalite Yönetimi’nin temel prensipleri açıklanacaktır
  • Toplam Kalite kültürü geliştirmede insan kaynakları yönetiminin rolü açıklanacaktır
  • Bir Toplam Kalite Yönetimi örgütü oluşturmada kullanılan araç ve teknikleri uygulama anlatılacaktır
  • Müşteri gerekliliklerini karşılamada pazarlamanın rolü açıklanacaktır
  • Bir örgütteki Toplam Kalite Yönetimi programının uygulamasını planlama sürecindeki gereklilikleri analiz edilecektir
Tanımı Bu ders toplam kalite yönetiminin teorisi ve uygulamasını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplam Kalite Yönetiminin ilkeleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 Teorilerde belirlendiği gibi TKY’nin ilkeleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Deming, Juran ve Crosby Teorileri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 TKY’ye başlarken yönetimin rolü İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Bireysel gelişim planları ile stratejik insan kaynakları hedeflerine ulaşılması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Bir TKY programının başarısı için işçi yetkilendirmesinin önemi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Kalite operasyonu İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Takım ve grupları geliştirme İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Uygun kalite geliştirme araçlarının seçimi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Kalite gelişimi için yedi yönetim araçlarının uygulanması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Başarılı bir kalite geliştirme programı için unsurlar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 İş performansı gelişimi için güncel Kalite Ödülleri’nin rolü İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Tüketici tedarik zincirinin önemi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Tüketici memnuniyetini ölçmek için bilgi toplama metodları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
80
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
63

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest