VSC 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Birey ve Takım Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 102
Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders adaylara grup lideri ya da danışmanlık düzeyinde insanları yönetebilmeleri için hem destekleyici bilginin hem de uygulama yeteğinin kazandırmak için planlanıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • insanların seçimi prosedürlerinin kullanımı anlatılacaktır
  • insanların eğitimi ve gelişimi için planların uygulanması anlatılacaktır
  • grup motivasyonunu ve performansını arttırmak için stratejiler önermenin önemi belirtilecektir
  • grup liderliği için stratejiler seçmenin önemi işlenecektir
  • disiplin ve şikayet sorunlarını çözmek için kullanılan prosedürler açıklanacaktır
Tanımı Özellikle, herhangi bir örgütte yönetici pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için hazırlanmıştır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İlgili uygulama esasları ve yasal gerekliliklerle ilgili seçim prosedürleri. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 İlgili uygulama esasları ve yasal gerekliliklerle ilgili seçim kriterleri ve seçim süreci İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Örgüt politikası ve yasal gerekliliklerle ilgili seçim kararları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Kalkınma planlaması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Ana amaç ve hedefleri de içeren kalkınma planlarının yazımı. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Bireyin, grubun ve örgütün ihtiyaçlarıyla bağlantılı eğitim aktiviteleri. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Değerlendirme stratejileri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 Bireyin, grubun ve örgütün özelliklerini dikkate alan stratejiler. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 İlgili motivasyon teorilerine bağlı stratejiler. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Stratejiler, motivasyon etmenleri ve grup performansı arasındaki ilişki İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Finansla teşvik planları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 İş zenginleştirmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 Amacın belirlenmesi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Yetkilendirme İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest