VSC 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Birey ve Takım Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VSC 101
Güz
3
0
3
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, adayları, takım lideri ya da denetmen düzeyinde insan yönetimi için temel bilgi ve uygulamalı becerilerin uygun bir birleşimi ile donatmak üzere tasarlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • insan seçimi konusundaki prosedürlerin kullanımı anlatılacaktır
  • insan eğitimi ve gelişimi planlarını uygulama
  • takım motivasyonu ve performansını arttırmak için stratejiler sunmanın önemi belirtilecektir
  • takım liderliği için strateji belirlemenin önemi anlatılacaktır
  • disiplin ve şikayet problemleri ile başa çıkmada kullanılan prosedürler açıklanacaktır
Tanımı Bu ders, örgütler içindeki insanların yönetimine yönelik teori ve uygulamaları içerir.This cource covers the theory and application of managing people in organizations.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İlgili uygulama kuralları ve yasal gerekliliklerle ilgili prosedürlerin İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
2 İlgili Uygulama kuralları ve yasal gerekliliklerle ilgili kriterlerin ve süreçlerin seçimi İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
3 Örgütsel politika ve yasal gerekliliklerle ilgili kararlar İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
4 Gelişim planlaması İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
5 Taslak amaçlar ve hedefleri içeren gelişim planları yazma İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
6 Birey, takım ve örgüt ihtiyaçlarına bağlı eğitim faaliyetleri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
7 Birey, takım ve örgüt özelliklerini göz önünde bulunduran stratejiler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
8 İlgili motivasyon teorileri ilkelerine bağlı stratejiler İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
9 Stratejiler, motivasyonel etmenler ve takım performansı arasındaki ilişki İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
10 Takım liderliğine, yetenek, stil ve olasılık yaklaşımları İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
11 Takımın ve üyelerinin performansı ve davranışlarına bağlı olarak grup gelişiminin aşamaları doğrudur. İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
12 Takım liderliği için seçim stratejileri İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
13 İhtilaf durumları ile başa çıkma İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
14 Örgütsel politikalar, ilgili Uygulama Kuralları ve yasal gerekliliklerle uyumlu stratejiler oluşturma İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu(SQA) Materyalleri
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
90
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
63

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest