ENG 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İngilizcede Akademik Beceriler IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ENG 104
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı ENG 104 ikinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Bu derste, dil öğrenimi ve dil gelişimi ile ilgili dört dil becerisini birleştiririci bir yaklaşım sergilenmiştir. .Dönem sonunda, öğrenciler IELTS sınavını geçebilecek düzeye gelirler. Bunlardan Okuma ve Anlama Becerileri, akademik metinleri okuma, derste veya tartışmada gerekli bilgileri not alabilme ve bu bilgileri kullanabilme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Akademik Amaçlı Yazma ise öğrencilerin fikirlerini anlamlı ve akademik kurallara uygun bir şekilde yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kapsar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İngilizcede akademik okuma ve anlama becerilerini uygulayabilir.
  • İngilizce yazılı akademik metin oluşturabilir.
  • İngilizcede akademik konuşma becerilerini uygulayabilir.
  • İngilizcede akademik dinleme becerilerini uygulayabilir
  • öğrendiği dil becerilerini IELTS sınavına yönelik uygulayabilir
Tanımı Bu derste en önemli hedef öğrencileri IELTS sınavının zorlu soru ve görevlerine hazırlamak ve bu konuda özgüven oluşturmaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Dersin hedefleri ve değerlendirme Ders kitabı (IELTS Practice Exams, 2013)
2 Okuma, Konuşma ve kelime bilgisi Ders kitabı, bölüm 1
3 Okuma, konuşma, dinleme ve kelime bilgisi Ders kitabı, bölüm 2&3
4 Yazma, dinleme, konuşma ve kelime bilgisi Ders kitabı, bölüm 4&5
5 Yazma, konuşma, dinleme ve kelime bilgisi Ders kitabı, bölüm 5&6
6 Okuma, konuşma ve kelime bilgisi Ders kitabı, bölüm 7&8
7 Yazma, dinleme, konuşma ve kelime bilgisi Ders kitabı, bölüm 9&10
8 Okuma, konuşma, ve kelime bilgisi Ders kitabı, bölüm 11&12
9 Yazma, dinleme, konuşma ve kelime bilgisi Ders kitabı, bölüm 13&14
10 Okuma, konuşma, ve kelime bilgisi Ders kitabı, bölüm 15&16
11 Yazma, dinleme, konuşma ve kelime bilgisi Ders kitabı, bölüm 17&18
12 Okuma, konuşma ve kelime bilgisi Ders kitabı, bölüm 19&20
13 Eleştirel Düşünme Ders kitabı ve ek materyal
14 Akademik Stil Ders kitabı ve ek materyal
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders kitabı, örnek IELTS testleri
Diğer Kaynaklar Ek materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
15
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
104

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest