Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
ST 110 Staj 0 0 0 4
TURK 101 Türk Dili I 2 0 2 1
VSC 101 Birey ve Takım Yönetimi 3 0 3 2
VSC 103 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 2
VSC 105 Tedarik Zinciri Yapısı ve İşlevleri 3 0 3 3
VSC 107 Ticari İşlemlerin Yasal Çerçevesi 3 0 3 2
VSC 109 Tedarik Zinciri Çerçevesi 4 0 4 3
VSC 111 Lojistik Yönetim Faaliyetleri 3 0 3 3
VSC 113 Uluslararası Ticaret ve Ödemeler 3 0 3 3
VSC 115 Kurumsal Planlamaya Giriş 3 0 3 3
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
TURK 102 Türk Dili II 2 0 2 1
VSC 102 Birey ve Takım Yönetimi 3 0 3 3
VSC 104 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 4
VSC 116 Lojistik Yönetim Faaliyetleri 3 0 3 4
VSC 118 Tedarik Zinciri Yönetimi: Hukuki Konular 3 0 3 3
VSC 120 Tedarik Zinciri Stratejisi 3 0 3 4
VSC 122 Tedarik Zinciri Standartları 3 0 3 4
VSC 124 Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalar I 1 4 3 4
Toplam : 31
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 103 İngilizcede Akademik Beceriler III 2 2 3 3
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
ST 210 Staj 0 0 0 4
VSC 201 Lojistik Planlama 3 0 3 3
VSC 203 Satın Alma İşlemleri ve Uygulamaları 3 0 3 2
VSC 205 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 2
VSC 207 Tedarik Zincirinde Kapasite ve Üretim Planlama 3 0 3 3
VSC 209 Tedarik Zinciri Analizi 3 0 3 2
VSC 211 Depolama ve Dağıtım 3 2 4 3
VSC 213 Uluslararası Fiziksel Dağıtım 1 2 2 2
VSC 215 Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalar II 1 4 3 4
Toplam : 29
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 104 İngilizcede Akademik Beceriler IV 2 2 3 4
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
VSC 202 Lojistik Planlama 3 0 3 4
VSC 204 Satın Alma İşlemleri ve Uygulamaları 1 2 2 3
VSC 206 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 3
VSC 218 Tedarik Zinciri Taktikleri ve Teknikleri 2 2 3 4
VSC 220 Yalın ve Atik Tedarik Zincir Stratejileri 2 2 3 4
VSC 222 İş Mükemmeliyetçiliği 4 0 4 3
VSC 224 Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalar III 1 4 3 4
Toplam : 30
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı