Dersler


VSC 103  Toplam Kalite Yönetimi

Bu ders toplam kalite yönetiminin teorisi ve uygulamasını içerir.


VSC 109  Tedarik Zinciri Çerçevesi

Bu ders, özellikle tedarik zincirinin önemli bir rol oynadığı herhangi bir örgüt türünde yönetici pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Aynı zamanda stok, mağaza, üretim, dağıtım, planlama, talep yönetimi ve satın alma süreçlerini barındıran hizmet, perakende, kamu ve imalat kurumlarında çeşitli işlevlerde çalışanlar için de uygundur.


VSC 107  Ticari İşlemlerin Yasal Çerçevesi

Bu ders, Ticari İşlemlerin Yasal Çerçeveleri’nin teorisi ve uygulamasını içerir.


VSC 101  Birey ve Takım Yönetimi

Bu ders, örgütler içindeki insanların yönetimine yönelik teori ve uygulamaları içerir.This cource covers the theory and application of managing people in organizations.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


VSC 115  Kurumsal Planlamaya Giriş

Bu ders, herhangi bir imalat, hizmet ya da lojistik kurumunda tedarik zinciri ortamında yönetim pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Ayrıca, planlama, tedarik, dağıtım, pazarlama ve finans gibi çeşitli işlevlerde görev alanlar için uygundur.


VSC 113  Uluslararası Ticaret ve Ödemeler

Bu ders, ihracatçı ile denizaşırı alıcı arasındaki ticaret şartlarını içerir.


TURK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


VSC 105  Tedarik Zinciri Yapısı ve İşlevleri

Bu ders özellikle tedarik zincirinde satın alma rolünde çalışan ya da çalışmayı planlayan adaylar için hazırlanmıştır; aynı zamanda tedarik zinciri, imalat, stok, mağaza, üretim, talep yönetimi, satın alma ve müşteri ilişkileri ile ilgili çeşitli işlevleri yerine getirenler için de uygundur.


VSC 111  Lojistik Yönetim Faaliyetleri

Bu ders, özellikle tedarik zincirinin önemli bir rol oynadığı herhangi bir örgüt türünde yönetici pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Aynı zamanda stok, mağaza, üretim, dağıtım planlaması, talep yönetimi ve satın alma süreçlerini barındıran hizmet, perakende, kamu ve imalat kurumlarında çeşitli işlevlerde çalışanlar için tedarik zinciri lojistiğini kavrama açısından uygundur.


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkin okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.


VSC 124  Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalar I

Bu ders, temel dersler boyunca geliştirilen teknik uzmanlığı destekleyen bilgi ve anlayışı içerir.


VSC 104  Toplam Kalite Yönetimi

Bu ders toplam kalite yönetiminin teorisi ve uygulamasını içerir.


VSC 122  Tedarik Zinciri Standartları

Bu ders, Tedarik Zinciri Yönetimi’nde yükseköğrenim diploması için zorunludur ve Tedarik Zinciri Yönetimi Diploma Programının bir parçası olarak verilmektedir.


VSC 116  Lojistik Yönetim Faaliyetleri

Özellikle, tedarik zincirinin önemli bir role sahip olduğu herhangi bir örgütte yönetici pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Aralarında envanter, stok, üretim, dağıtım planlaması, arz yönetimi ve satın almanın da yer aldığı servis, perakende, kamu ve imalat örgütleriyle ilgili çeşitli fonksiyonlarla ilgilenlere de tedarik zinciri lojistiğini anlamak için uygun olabilir.


VSC 102  Birey ve Takım Yönetimi

Özellikle, herhangi bir örgütte yönetici pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için hazırlanmıştır.


VSC 120  Tedarik Zinciri Stratejisi

Bu ders özellikle, tedarikte yönetici pozisyonunda yer almak isteyen ve hem kurumsal tedarik zincirinin hem de genel olarak işletmenin başarılı bir stratejik yönetimine katkıda bulunacak stratejik bilgiler öğrenmek isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Ayrıca, tüm çağdaş endüstriyel sektörler için de uygundur.


TURK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


VSC 118  Tedarik Zinciri Yönetimi: Hukuki Konular

Bu ders, ihale, rekabet yasası, fikri mülkiyet ve uluslararası ticaretin hukuki yanlarını içerir.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


VSC 215  Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalar II

Tedarik zincirinde proje


HIST 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste Türkiye’nin yakın tarihi hakkında çok yönlü bilgiler verilirken, lâik demokratik cumhuriyet düzeninin kuruluş ve varoluş felsefesi aktarılır, böylece yüzyılın olduğu kadar, küreselleşen dünyanın geleceği ve sorunları Atatürk’ün yöntem ve dünya görüşüyle değerlendirilir. Cumhuriyet, demokrasi ve lâiklik gibi kavramların önemi, Türkiye’nin bütünlüğü açısından, iç ve dış gelişmelerden örneklerle açıklanır.


VSC 213  Uluslararası Fiziksel Dağıtım

Bu ders, uluslararası fiziki dağıtımın teori ve uygulamasını içermektedir.


VSC 207  Tedarik Zincirinde Kapasite ve Üretim Planlama

İmalat ortamında yönetici pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için tasarlanmıştır. Ayrıca, İmalat, stok, mağaza, üretim, dağıtım planlama, talep yönetimi ve satın alma gibi farklı işlevlerde görev alanlar için de uygundur.


VSC 211  Depolama ve Dağıtım

Bu ders özellikle, tedarik zincirinin önemli bir rol oynadığı herhangi bir kurumda yönetici pozisyonuna sahip olmak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Ayrıca, stok, mağaza, üretim, dağıtım planlaması, talep yönetimi ve satın alma gibi süreçlerin bulunduğu hizmet, perakende, kamu ve imalat kuruluşlarında çeşitli görevlere sahip kişiler için de uygundur.


VSC 205  Maliyet Muhasebesi

Bu ders özellikle yönetim veya maliyet muhasebesi alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Ayrıca, uygun iş tecrübesine sahip muhasebe kariyerinde yetkinliklerini ya da gelişimlerini resmileştirmek isteyen kişiler için de uygundur.


VSC 209  Tedarik Zinciri Analizi

Tedarik sürecinde yönetici pozisyonunda görev almak isteyen ve hem kendi örgütlerinde hem de tedarik zincirinin tamamında var olan taktik ve operasyonel faaliyetlerin zorluklarını anlamak isteyen adaylar için uygundur.


VSC 203  Satın Alma İşlemleri ve Uygulamaları

Bu ders, satın alma operasyonlarının uygulamasını incelemek için tasarlanmıştır.


VSC 201  Lojistik Planlama

Bu ders, lojistik planlamasının temel teorisini içermektedir.


ENG 103  İngilizcede Akademik Beceriler III

Bu derste en önemli hedef öğrencileri IELTS sınavının zorlu soru ve görevlerine hazırlamak ve bu konuda özgüven oluşturmaktır.


VSC 202  Lojistik Planlama

Bu ders, lojistik planlamasının temel teorisini içermektedir.


HIST 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu derste Türkiye’nin yakın tarihi hakkında çok yönlü bilgiler verilirken, lâik demokratik cumhuriyet düzeninin kuruluş ve varoluş felsefesi aktarılır, böylece yirminci yüzyılın olduğu kadar, küreselleşen dünyanın geleceği ve sorunları Atatürk’ün yöntem ve dünya görüşüyle değerlendirilir. Cumhuriyet, Demokrasi ve Lâiklik gibi kavramların önemi, Türkiye’nin bütünlüğü açısından, iç ve dış gelişmelerden örneklerle açıklanır.


VSC 222  İş Mükemmeliyetçiliği

Tedarik zincirinin önemli bir rol oynadığı herhangi bir örgütte yönetim pozisyonunda görev almak isteyen adaylar için uygundur. Ayrıca, stok, mağaza, üretim, dağıtım, planlama, talep yönetimi ve satın almanın dahil olduğu hizmet, perakende, kamu ve imalat kurumlarında farklı işlevler üstlenen kişiler için de uygun olacaktır.


VSC 220  Yalın ve Atik Tedarik Zincir Stratejileri

Bu ders özellikle, tedarik zincirinin önemli bir rol oynadığı herhangi bir kurumda yönetici pozisyonuna sahip olmak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Ayrıca, stok, mağaza, üretim, dağıtım planlaması, talep yönetimi ve satın alma gibi süreçlerin bulunduğu hizmet, perakende, kamu ve imalat kuruluşlarında çeşitli görevlere sahip kişiler için de uygundur.


VSC 206  Maliyet Muhasebesi

Bu ders özellikle yönetim ya da maliyet muhasebesi alanında kariyer hedefleyen adaylar için hazırlanmıştır. Ayrıca, yetkinliklerini resmileştirmek ya da muhasebe kariyerlerinde ilerlemek isteyen uygun iş tecrübesine sahip olan kişiler için yararlı olacaktır.


ENG 104  İngilizcede Akademik Beceriler IV

Bu derste en önemli hedef öğrencileri IELTS sınavının zorlu soru ve görevlerine hazırlamak ve bu konuda özgüven oluşturmaktır.


VSC 204  Satın Alma İşlemleri ve Uygulamaları

Bu ders, satın alma operasyonlarının uygulamasını incelemek için tasarlanmıştır.


VSC 224  Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalar III

Tedarik zincirinde proje


VSC 218  Tedarik Zinciri Taktikleri ve Teknikleri

Tedarik sürecinde yönetim pozisyonunda görev almak ve hem kendi örgütleri içerisinde hem de tedarik zinciri boyunca taktik ve operasyonel faaliyetlerin zorluklarını anlamak isteyen adaylar için uygundur.


Seçmeli Dersler