Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Bengü Oflaç and Aysu Göçer.
  (2015) Genç tüketicilerin algılanan çevresel bilgi düzeyleri ve eko-etiketli ürünlere karşı yaklaşımları üzerine bir çalışma.
  Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol. 17, No. 2,
 • Aysu Göçer , Işık Özge Yumurtacı , Öznur Yurt and Tunçdan Baltacıoğlu.
  (2015) “A New Frameworh for Supply Chain Risk Management through Supply Chain Management Capability.
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi ,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Aysu Göçer.
  (2013) Research Opportunities for Marketing in Supply Chain Management.
  Annals Of Management Science ,
 • Muhittin H. Demir , Aysu Göçer.
  (2011) Assess your business model strategy to sustain.
  Emerald Emerging Markets Case Studies, Emerald Group Publishing Limited. , Vol. 1, No. 1,
 • Ceren Altuntaş , Aysu Göçer.
  (2015) Türkiye Limanlarinda Pazar Yönlülük: Firsatlar, Engeller, Öncelikler.
  2. Ulusal Liman Kongresi, Kasım, İzmir
 • Aysu Göçer , Okan Tuna.
  (2015) Tüketicilerin Bakış Açısı ile Sürdürülebilirlik Odaklı Tedarik Zinciri Risk Yönetimi.
  20. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2015, Eskişehir
 • Aysu Göçer , Okan Tuna.
  (2015) Sustainability-Oriented Risk Management In Supply Chains.
  16th EBES Conferece, İstanbul
 • Tuğba Örten Tuğrul , Aysu Göçer.
  (2015) Türk Markalarının Sosyal Medya Sürdürülebilirlik Mesaj Çerçeveleme Stratejileri .
  16th EBES Conferece, İstanbul
 • Ceren Altuntaş , Aysu Göçer.
  (2014) Integration Strategies in Shipping Industry: Drivers and Barriers.
  12th International Logistics And Supply Chain Congress, İstanbul
 • Aysu Göçer , Ceren Altuntaş , Gül Denktaş Şakar.
  (2013) Sustainability Awareness through the Supply Chain: An Item Generation Study.
  X.Int.Logistics & SC Congress, Kemerburgaz Univ., İstanbul
 • Aysu Göçer , Okan Tuna.
  (2013) Examining Sustainability Programs of Logistics Companies in Turkey.
  18th Logistics Research Network Conference, England
 • Ceren Altuntaş , Aysu Göçer , Gül Denktaş Şakar.
  (2013) Sustainability Awareness through the Supply Chain: A Scale Development Study.
  18th Logistics Research Network Conference, England
 • Okan Tuna , Aysu Göçer , Burak Çakaloz.
  (2011) Pazarlama Eğitiminde Laboatuvar Kullanımmı üzerine bir Araştırma.
  16. Ulusal Pazarlama Kongresi
 • Aysu Göçer , Ömür Yaşar Saatçioğlu , Muhittin H. Demir , Okan Tuna , Tunçdan Baltacıoğlu and Erman Adalı.
  (2011) Achieving Sustainable Learning Through ERP Based Supply Chain In Vitro Laboratory.
  World Conference On Educational Technology Researches
 • Aysu Göçer , Muhittin H. Demir.
  (2011) How To Mitigate Risk Through Supply Chain Redesign Using Hubs.
  16th Logistics Research Network Conference
 • Tuncdan Baltacioglu , Oznur Yurt , I.Ozge Yumurtacı , Aysu Gocer.
  (2010) Risk Based Performance Management Through Supply Chain Operations Reference (SCOR) and Supply Chain Management Maturity Model.
  ICOVACS 2010 / Proceedings Of International Conference On Value Chain Sustainability(ICOVACS) 2010
 • Tunçdan Baltacıoğlu , Aysu Göçer , Esen Andiç , Ebru Selin Selen.
  (2010) The Importance of Packaging and Pallet Standardization in Distribution Process.
  VI. International Packaging Congress
 • Göçer Aysu , Tuğba Örten Tuğrul.
  How Brands Communicate Sustainability Messages in Emerging Markets: A Content Analysis Based on Corporate Websites and Social Media.
  47-62
  Ulaş Akküçük.
  Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing.
  (2014), IGI (indexed by Scopus, WoS), Vol. social med,